Foster family

A social campaign, 2023
role: 1AD

client: City of Poznań
agency: how how Produkcja filmów i animacji