Rodzicielstwo zastępcze

Kampania społeczna Miasta Poznań, 2023
rola: 1AD

klient: Miasto Poznań
agencja: how how Produkcja filmów i animacji